Wilt u werken in Nederland? Of wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Lees wat te doen en welke regels er gelden.

Belangrijk:
Personen met de Oekraïense nationaliteit die voor 24 februari naar Nederland zijn gekomen en een werkcontract hebben vallen niet onder de leefgeldregeling. Zij hebben geen recht op opvang en leefgeld. Ook niet als het werk stopt.

Wilt u werken in Nederland en bent u vluchteling, dan registreert u zich eerst bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. U registreert zich op het gemeentehuis van de gemeente Westland aan de Verdilaan 7 in Naaldwijk.

Lees meer over het registreren bij de gemeente

Na registratie bij de gemeente krijgt u een Burgerservicenummer (BSN-nummer). Dit is uw persoonlijke fiscale nummer. Dit heeft u onder andere nodig om aan het werk te kunnen in Nederland. Oekraïense vluchtelingen hebben sinds 1 april 2022 geen werkvergunning meer nodig om te werken in Nederland, maar moeten wel door de werkgever aangemeld worden bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Informatie voor vluchtelingen Informatie voor werkgevers

Informatie voor vluchtelingen

Als u betaald werk gaat doen, dan stopt het leefgeld. Wel blijft uw recht op onderdak gelden. Belangrijk is dat u het direct meldt bij de gemeente als u betaald werk gaat doen. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen. Lees meer over Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Doorgeven werk

Verblijft u op een gemeentelijke opvanglocatie? Vraag bij de locatiecoördinatoren naar de formulieren die u moet invullen als u werk heeft. Deze formulieren zijn ook te halen bij het gemeentehuis aan Verdilaan 7 in Naaldwijk.

 

U kunt nog niet als zelfstandige aan het werk (zzp’er).

U mag vrijwilligerswerk doen als u onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt. U heeft geen werkvergunning nodig. De organisatie waar u werkt moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. Voor vrijwilligerswerk gelden andere regels. Lees de regels op de

U mag ook stage lopen. Als u stage loopt en het minimumloon betaald krijgt, dan sluit u een basiszorgverzekering af.

Ja, u mag werken in Nederland. Voor Oekraïense vluchtelingen gelden andere regels voor het werken in Nederland dan voor EU-arbeidsmigranten of voor andere vluchtelingen. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken zonder werkvergunning. Dit betekent dat uw werkgever geen werkvergunning meer hoeft aan te vragen om u in dienst te mogen nemen. Dit geldt voor vluchtelingen die volgens de wet in Nederland verblijven volgens de  Richtlijn Tijdelijke Bescherming (vanaf 1 april 2022). De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

Ja, als u werkt in Nederland dan moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Met een zorgverzekering krijgt u hulp als u zorg nodig heeft. Denk aan een bezoek van de huisarts of als u medicijnen nodig heeft. Een zorgverzekering kunt u zelf regelen of via uw werkgever. U betaalt voor de verzekering iedere maand een bedrag (premie).

Kijk bij belastingdienst.nl of u een bijdrage kunt krijgen om de premie te kunnen betalen (zorgtoeslag). De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomsten.

Werkt u niet? Dan geldt de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). Dit is een basiszorgverzekering.

Als je werkt in Nederland, dan heb je onder meer recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.
In Nederland hebben we de Arbeidsinspectie. Zij controleren of bedrijven zich aan de regels houden die gelden voor werknemers. Krijgt u te weinig betaald of moet u gevaarlijk werk doen? Dan kunt u bellen met de Arbeidsinspectie. Het telefoonnummer is 0800 – 51 51 (gratis).

 

  • BSN-nummer: Als u werkt, dan betaalt u ook belasting. Hoeveel hangt af van uw inkomsten. Om in Nederland niet in het allerhoogste belastingtarief te vallen, heeft u een Burgerservicenummer nodig (BSN-nummer). Die krijgt u na registratie bij de gemeente waar u (tijdelijk) verblijft.
  • Document Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): U heeft  een document nodig waaruit uw verblijfsstatus blijkt. Die vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). U wordt door de IND gevraagd een aantal bewijsstukken aan te leveren. Wordt uw vluchtelingenstatus bevestigd, dan ontvangt u een sticker voor in uw reisdocument.
  • Een Nederlands bankrekeningnummer: deze kunt u regelen bij diverse banken. Op dit bankrekeningnummer wordt uw salaris gestort.

In Westland is er veel werk te vinden in de kassen, verpakkingsbedrijven of logistiek. Zoek eens via google naar uitzendbureaus in Westland. Ook in de zorg en horeca wordt personeel gezocht. Heb je een hogere opleiding en spreek je goed Engels? Dan kun je kijken voor werk in de zorg, het onderwijs of ICT. Kijk eens op websites als Randstad.nl, Yacht.nl, Intermediair.nl en Indeed.nl.

Patijnenburg (Ambachtstraat 10, Naaldwijk) is elke maandag open van 10:00 uur tot 12:00 uur om vragen over het vinden van een baan in gemeente Westland te beantwoorden. Ook als je andere vragen hebt over werk, kun je hier terecht.

Informatie voor werkgevers

Vanaf 1 april 2022 moet u minimaal 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag voor een werkvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, geldt als een melding.

  • Als u geen melding doet, kunt u een boete krijgen.
  • Het UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert deze.. De gegevens zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de arbeidswetten houden.

Als u een Oekraïense vluchteling aanneemt, meldt u dat zo snel mogelijk bij het UWV. U doet uw melding via  het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne(externe link).  Doet u dit niet, dan krijgt  u een boete krijgen.

Niet alle personen met de Oekraïense nationaliteit zijn vluchteling en vallen onder de regeling (Richtlijn Tijdelijke bescherming). Zij die niet onder deze regeling vallen mogen  niet in Nederland  een jaar werken en verblijven. Informeer hierover  goed bij uw branche- organisatie.

U kunt een vluchteling alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor een werkvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming.

 

Terug naar de overzichtspagina