Bent u gevlucht uit Oekraïne? U moet zich dan laten registreren bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. U heeft als vluchteling uit Oekraïne recht op onderkomen, sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. En uw kinderen mogen naar school.

Na de registratie komt u in de Basisregistratie Personen (BRP) en krijgt u een persoonlijk nummer, een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor de diverse aanvragen en contact met de overheid.

In gemeente Westland vindt registratie plaats op het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. U moet hiervoor een afspraak maken.

Voor wie

De gemeente kan de volgende vluchtelingen registreren in de BRP (de Basisregistratie Personen):

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit die hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen;
 • Personen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense die:
  • hun identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen;
  • kunnen bewijzen dat zij vóór 24 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning hadden.

Voorwaarden

 • U heeft de Oekraïense nationaliteit of kunt bewijzen dat u volgens de wet in Oekraïne verbleef;
 • U verblijft in een opvanglocatie van de gemeente, bij een particulier gastgezin in Westland of in een eigen woon- en slaapplek in Westland.

Nodig bij de afspraak

 • Oekraïense paspoort of een verklaring van de Oekraïense ambassade dat u de Oekraïense nationaliteit bezit;
 • Een geldige Oekraïense verblijfsvergunning (alleen als u niet de Oekraïense nationaliteit bezit);
 • Een verklaring van uw gastgezin dat zij instemmen met uw registratie op hun woonadres. Dit heet een verklaring hoofdbewoner;
 • Alle gezinsleden die zich willen laten registreren moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby’s, jonge kinderen en ouderen;
 • Als u die heeft: officiële bewijzen (akten) van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of adoptie.

Heeft u geen bewijs van identiteit of nationaliteit?

Vraag dan via de Oekraïense ambassade een certificaat (bewijs) aan dat u de Oekraïense identiteit en nationaliteit heeft. Dit kan persoonlijk op werkdagen tijdens het spreekuur van 9:00 tot 13:00 uur (Zeestraat 78 in Den Haag). U heeft hiervoor een pasfoto nodig. Voor het spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Met het certificaat van de Oekraïense ambassade kan de gemeente u registreren in de BRP.

Als de gemeente of ambassade uw identiteit en nationaliteit niet kan vaststellen, dan kan de gemeente u niet registreren.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders een verklaring onder ede of belofte afleggen. Daarmee stelt de gemeente de identiteit van de kinderen vast. Daarna registreert de gemeente ook deze kinderen.

Afspraak maken

 • Maak een afspraak door te mailen naar UAregistratie@gemeentewestland.nl;
 • Geef uw persoons- en contactgegevens door;
 • Geef aan of u een identiteitsbewijs heeft;
 • Geef door om hoeveel personen het gaat. Tel alle gezinsleden mee. Anders is er misschien te weinig tijd om iedereen te registreren.

Belangrijk! Kom op tijd naar uw afspraak. Als u te laat komt, kan de gemeente u misschien niet helpen.

Per brief ontvangt u een bevestiging van uw registratie en een overzicht van uw gegevens met uw Burgerservicenummer.

Kosten registratie

Het registreren is gratis.

Waarom registreren

 • Het Burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonlijke nummer voor contact met de overheid. U heeft dit nummer nodig als u wilt werken, een bankrekening wilt openen of digitaal zaken wilt regelen met de Nederlandse overheid;
 • Na uw registratie kunt u een DigiD aanvragen. Met de DigiD kunt u digitaal zaken regelen met de overheid;
 • Verhuist u na uw registratie naar een ander adres in gemeente Westland? Geef uw verhuizing door;
 • Verhuist u na uw registratie naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland? Geef uw verhuizing of vertrek door.