De gemeente Westland krijgt veel vragen binnen over de situatie in Oekraïne. Vragen over de gevolgen van de oorlog en over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook vragen van inwoners die actie willen ondernemen of al hebben ondernomen om deze vluchtelingen te helpen.

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie hierover. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Antwoorden op veelgestelde vragen door Oekraïense vluchtelingen

Via de WhatsApp-hulplijn van het Rode Kruis kunt u een bericht inspreken. Dit kan in het Oekraïens of Engels. U krijgt antwoord in dezelfde taal.

WhatsApp-nummer: 06.48.15.80.53

Is het Nederlands voor u moeilijk? De app SayHi op een telefoon kan u helpen. U kunt in het Oekraïens uw boodschap inspreken. De app vertaalt deze zin naar het Nederlands.

U kunt dit melden bij gemeente Westland info@gemeentewestland.nl.
Belangrijk is dat u zich ook laat registreren bij de gemeente. Dit doet u via UAregistratie@gemeentewestland.nl.

Meld u zich dan bij 1 van de aanmeldpunten:

Woont u bij een gastgezin, familie of vrienden? En wilt u kans maken op een gemeentelijke opvangplek in de regio Den Haag? Meld u zich dan hieronder aan.

Aanmelden

Lees meer informatie over opvang op refugeehelp.nl

 

U kunt visumvrij door Europa (en dus ook naar Nederland) reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. Met een biometrisch paspoort mag u 90 dagen in ons land verblijven. Daarnaast is het mogelijk om een visum kort verblijf voor 90 dagen aan te vragen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw verblijfsrecht.

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld. Lees hier wat er nodig is om de leefgeldregeling aan te vragen. Hier vindt u ook het inschrijfformulier.

Nee, in Nederland kan u niet betalen met de Grivna. U kunt wel met een bankpas van een Oekraïense bank euro’s pinnen om in Nederland mee te betalen. Pinnen in Nederland is niet mogelijk met een bankpas van een Russische bank.

Ja. U kunt werken in Nederland als u in het bezit bent van een Burgerservicenummer (BSN). Die krijgt u na registratie bij de gemeente. Veel informatie over het werken is nog onduidelijk. Dit komt omdat er voor u als Oekraïense vluchteling andere regels gelden dan voor EU-arbeidsmigranten. De gemeente organiseert informatiebijeenkomsten op de gemeentelijke opvanglocaties en voor vluchtelingen die op een andere locatie zijn opgevangen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er meer verteld over het werken in Nederland / Westland. Ook kunt u hier uw vragen stellen. Wilt u op de hoogte blijven over de bijeenkomsten? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Kijkt u ook eens op de website workinnl.nl. Dit is een site nu nog speciaal voor EU-arbeidsmigranten. Deze site is van het ministerie van SZW. Zij zijn gevraagd om zo snel mogelijk deze site aan te vullen met informatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Nee dat is helaas niet mogelijk. Gelukkig is daar hulp voor beschikbaar. Vraag het bij de opvanglocatie en kijk op de website hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Om terug te keren naar Oekraïne dient men zich uit te schrijven bij de gemeente en geldt voor vluchtelingen uit Oekraïners die leefgeld ontvangen. Uitschrijven kan via bijgevoegd formulier worden doorgegeven. Per persoon (dus ook voor de kinderen) moet een formulier worden ingevuld.

Wat doet gemeente Westland?

De regering heeft met de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet momenteel zorgen voor 2.000 opvangplekken. Ook de Veiligheidsregio Haaglanden waar de gemeente Westland onder valt neemt 2.000 vluchtelingen op. In elke nieuwsbrief vindt u het juiste aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Westland op dat moment.

Op de website van UNHCR (de internationale vluchtelingenorganisatie) staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeente zoekt naar nog meer geschikte opvanglocaties en doet dit in afstemming met de veiligheidsregio Haaglanden. Er lopen met diverse partijen van mogelijke locaties al gesprekken. Wanneer er opvanglocaties bijkomen wordt dit openbaar gecommuniceerd.

In gemeente Westland zijn afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingen die geen onderdak hebben, worden tijdelijk opgevangen in door de gemeente aangewezen opvanglocaties.

Vanaf augustus 2022 zijn dat:

 • Arckelweg Poeldijk (langdurende opvang)
 • Burgemeester Crezeelaan (langdurende opvang)
 • Fletcher (tijdelijke opvang)
 • HomeFlex (langdurende opvang)

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten zijn opvanglocaties geopend die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Oekraïners vluchten voor het oorlogsgeweld in hun land. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren. Wij weten nog niet hoelang dat zal duren.

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.

Registratie van Oekraïense vluchtelingen

Om de juiste en goede hulp te bieden is het belangrijk dat alle vluchtelingen zich registreren bij de gemeente. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op onderkomen, sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Ook kinderen mogen in het opvangland naar school. Om dit voor hen goed te regelen is het melden en vervolgens registratie bij de gemeente van groot belang.

Vluchtelingen die opgevangen worden op een door de gemeente aangegeven locatie, worden op deze locatie geïnformeerd over de registratie.

Oekraïners die particuliere opvang hebben gevonden maken een afspraak bij de gemeente voor registratie. U kunt hiervoor een mail sturen naar UAregistratie@gemeentewestland.nl.
De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen zich bij de gemeente laten inschrijven in de BRP (Basisregistratie personen). Ook wanneer u Oekraïners opvangt die zich niet kunnen inschrijven, bijvoorbeeld door gebrek aan identiteitsdocumenten, is het belangrijk contact op te nemen met de gemeente.

Huisvesting en opvang vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op onderkomen, sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Ook mogen kinderen in het opvangland naar school. Om goede hulp te bieden is het belangrijk dat alle vluchtelingen zich registreren bij de gemeente. Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven in de BRP (Basisregistratie Personen) bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. In Westland kunnen ze hiervoor een afspraak maken via UAregistratie@gemeentewestland.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden wanneer er geen legitimatiebewijs in bezit is.

Gemeente Westland zet in samenwerking met de veiligheidsregio Haaglanden in op grotere locaties voor de eerste opvang van de Oekraïense vluchtelingen.
Wilt u toch een vluchteling bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte die u aan wilt bieden? Bedenk hierbij goed dat de opvang voor langere duur mogelijk moet zijn. U vindt meer informatie op Vluchtelingenwerk.nl.

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld. Lees hier wat er nodig is om de leefgeldregeling aan te vragen.

We zijn blij met alle opvang die voor de vluchtelingen uit Oekraïne aangeboden wordt. Dit heeft op korte termijn geen gevolgen voor uw uitkering omdat er wordt uitgegaan van een tijdelijk verblijf. Van belang is wel dat u door middel van het wijzigingsformulier meldt dat u een vluchteling uit Oekraïne in huis heeft opgenomen.

Het aanbieden van particuliere opvang aan Oekraïners kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor de korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Oekraïense vluchtelingen hebben nog geen verblijfsstatus in Nederland. Zodra er meer duidelijkheid is over de verblijfsstatus van de vluchtelingen, wordt ook bekend wat de gevolgen op uw toeslagen, gemeentelijke belastingen of uitkering kunnen zijn.

U kunt dit melden via info@gemeentewestland.nl. De gemeente werkt aan de realisatie van meer en voldoende opvanglocaties. Zodat ook deze mensen wanneer nodig daar opgevangen kunnen worden.

U kunt dit melden via info@gemeentewestland.nl. Daarnaast is het belangrijk te zorgen dat deze mensen geregistreerd worden bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken via UAregistratie@gemeentewestland.nl.
De gemeente werkt aan de realisatie van meer en voldoende opvanglocaties. Zodat ook deze mensen wanneer nodig daar opgevangen kunnen worden.

Nee, dit wordt niet op veiligheid gecontroleerd.

Als u een WA-verzekering heeft dan dekt deze verzekering in veel situaties ook schade die veroorzaakt wordt door logés. Neem contact op met uw verzekeraar en informeer naar uw dekking.

De gemeente Westland heeft ook een WA-verzekering voor de centrale opvang van Oekraïense vluchtelingen afgesloten. Ook particuliere gastgezinnen kunnen indien hun eigen verzekering schade niet dekt hiervan gebruik maken als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • schade is ontstaan na 24 februari (start van de oorlog)
 • de persoon die de schade heeft veroorzaakt is ingeschreven in de BRP
 • de gasthuishoudens moeten zijn aangemeld en zijn goedgekeurd bij TakeCarebnb
 • de gasthuishoudens hebben een VOG gekregen waaruit blijkt dat de leden van het gasthuishouden geen crimineel verleden hebben dat een bezwaar vormt om de opvang van vluchtelingen te verzorgen

Neem altijd eerst contact op met uw eigen verzekeraar. Als uw eigen verzekering de schade niet dekt, kan u schademeldingen ter beoordeling sturen naar de gemeente via verzekeringen@gemeentewestland.nl.

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. Hoe lang dit is, is onduidelijk. Niemand kan inschatten hoe lang de oorlog en de wederopbouw duurt.

Duizenden Nederlanders hebben zich aangemeld voor het opnemen van Oekraïense vluchtelingen. Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Takecarebnb, de organisatie die sinds 2015 vluchtelingen koppelt aan Nederlandse gastgezinnen pleit voor een warm hart en een koel hoofd. Voor de mensen die een gast opnemen heeft de organisatie tien aandachtspunten. Deze leest u op 10 tips voor het opvangen van een vluchteling – Takecarebnb

Meer info vindt u daarnaast op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Vluchtelingen die niet meer bij particulieren of particuliere opvanglocaties kunnen blijven, melden zich via onderstaande link:
https://regiodenhaag.force.com/s/registration
Dit is de link waarin de vluchteling aangeeft vanaf wanneer men geen huisvesting meer heeft. Er zal vanuit het regionaal aanmeldcentrum contact worden gezocht voor verdere stappen.
Mocht het zo zijn dat de vluchteling binnen 5 dagen geen opvang meer heeft dan kan hij of zij zich melden bij gemeente Westland. Gemeente Westland zal contact opnemen met regionaal aanmeldcentrum.

IND registratie

Ja, de registratie is verplicht om niet het recht op onderdak, leefgeld en recht op werk te verliezen

Ontheemden mogen nu tot 180 dagen in Nederland verblijven onder een visumvrije termijn (de reguliere 90 dagen is eerder al verlengd door de IND). De asielaanvraag is nodig om asielrechten te behouden.

Dan verliest u binnenkort het recht op opvang, leefgeld en werk.

Nee, de registratie is gratis.

Ja, iedereen, ongeacht de leeftijd moet geregistreerd worden en ook persoonlijk aanwezig zijn bij de registratie.

Nee, dat is niet mogelijk. De registratie vindt plaats tussen 09.00 en 17.00 uur

Nee, dat kan niet. U wordt verwacht op de dag en tijd die in de brief staat vermeld.

Dat moet uzelf bespreken met uw werkgever.

Alle documenten die uw identiteit bewijzen zoals paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning in Oekraïne of verklaring van de Oekraïense Ambassade.

Nee. Alleen personen die staan ingeschreven bij de gemeente als ingezetene, kunnen worden geregistreerd. Voor diegenen die nog niet geregistreerd staan bij de gemeente, zal de gemeente en de IND een extra dag organiseren.

Ja. U krijgt een sticker in het paspoort of een inlegvel voor het paspoort. Heeft u geen paspoort, dan wordt een foto van u genomen en krijgt u over een aantal weken een O-document (pasje). Het pasje kan op een later moment op het gemeentehuis in Naaldwijk worden opgehaald.

Nee, dat kan niet.

Nee, dat mag niet. De fotograaf van de IND zal een foto maken.

Iedereen van 12 jaar en ouder die asiel in Nederland wil aanvragen is wettelijk verplicht om een antecedentenverklaring in te vullen. Op basis van uw antwoorden gaat de IND bepalen of u gevaar voor de openbare orde zou kunnen zijn.

De antecedentenverklaring moet naar waarheid ingevuld worden. U verliest de rechten niet als u ooit een boete heeft gekregen. De IND zal u direct informeren over de vervolgstappen.

Ja, dat klopt. De wet bepaalt dat de verklaring in het Nederlands ingevuld moet worden. Samen met de brief en de verklaring krijgt u ook de Oekraïense en Russische vertaling van de verklaring. Zo kunt u goed zien wat er staat. Daarnaast zijn er Oekraïense en Russische tolken aanwezig om u te helpen.

Nee, dat mag niet. De verklaring is een integraal onderdeel van de asielaanvraag.

Ja. Op de registratielocatie zijn tolken aanwezig.

De registratie zelf duurt ongeveer 15 minuten, maar houdt u rekening met een wachttijd.

Waarom een antecedentenverklaring?

Ontheemden van 12 jaar en ouder moeten een antecedentenverklaring in het Nederlands in te vullen. Naast een brief van de IND ontvangen de ontheemden ook de antecedentenverklaring en een instructie, inclusief een Oekraïens/Russische vertaling van beide. Het is de bedoeling dat de verklaring thuis al wordt ingevuld.

Instructie invullen antecedentenverklaring

Alle vluchtelingen van 12 jaar en ouder die in Nederland asiel aanvragen moeten een antecedentenverklaring invullen en ondertekenen. Hiermee controleert de IND of u geen gevaar bent voor de openbare orde. Zonder de verklaring kan geen asielaanvraag gedaan worden. De verklaring moet in het Nederlands ingevuld worden. Het gaat in bijna alle gevallen om een keuze JA of NEE. Als bijlage is de vertaling in het Oekraïens/Russisch bijgesloten. Indien u uitleg moet geven over een JA (eind pagina 1), dan kunt u het ook op het gemeentehuis met een IND-tolk invullen. U heeft dan nog steeds recht op opvang in Nederland. Het punt 2.1 – V-nummer – moet leeg gelaten worden: vul het NIET in.

Heeft u een twijfel over de vragen of antwoorden, laat het punt dan leeg en bespreek het tijdens de registratie met de IND. Vul thuis wel in wat u kunt invullen.

Vluchtelingen uit Oekraïne die nog niet bij de IND staan geregistreerd cq geen sticker/geen pasje hebben kunnen een afspraak maken bij De Broodfabriek (Volmerlaan 12 in Rijswijk).

Een afspraak maken kan via de link: Oekraïners IND-afspraak maken ophalen bewijs van verblijf

Vluchtelingen uit Oekraïne die geen sticker, maar een O-document (pasje) hebben worden hierover geïnformeerd. Hiervoor ontvangt men een brief van de IND met een tijdsslot.

Gezondheidszorg

In levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Heeft u medische zorg nodig? Meld dit dan bij de coördinator van de opvanglocatie waar u verblijft.

De GGD is in samenwerking met de gemeente betrokken bij de eerste zorg voor vluchtelingen. Zijn er vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio? Lees meer over dit onderwerp op de website van GGD Haaglanden.

Met levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden’. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf.

Onderwijs en kinderopvang

De afgelopen periode is héél hard gewerkt om Oekraïense kinderen in Westland onderwijs en kinderopvang te kunnen bieden. We begrijpen dat nog niet alle kinderen hiervoor zijn aangemeld. Wilt u uw kinderen aanmelden? Dan volgen hieronder de contactgegevens van de coördinerende onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Route primair onderwijs (4 – 12 jaar)

Oekraïense kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar kunnen aangemeld worden voor een plek in het onderwijs. Momenteel wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de klassen.

Aanmelden

Adres: Hazelaarstraat 46, 2681 TD Monster
Telefoonnummer: 0174-820408
E-mailadres: hvankoeveringe@schakelklaswestland.pcpow.nl

Benodigde informatie bij aanmelding:

 • Naam kind(eren) (voor- en achternaam)
 • Leeftijd(en)
 • Verblijflocatie
 • Telefoonnummer (liefst eigen nummer of anders van 1e contactpersoon)
 • E-mailadres (liefst eigen e-mail of anders van 1e contactpersoon)

Route voortgezet onderwijs (13 – 17 jaar)

Kinderen vanaf 13 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs.

Aanmelden

Adres: Professor Holwerdalaan 52, 2672 LD Naaldwijk
Telefoonnummer: 0174-621855
E-mailadres: adir@isw.info

Benodigde informatie bij aanmelding:

 • Naam kind(eren) (voor- en achternaam)
 • Leeftijd(en)
 • Verblijflocatie
 • Telefoonnummer (liefst eigen nummer of anders van 1e contactpersoon)
 • E-mailadres (liefst eigen e-mail of anders van 1e contactpersoon)

Kinderopvang

Oekraïense peuters van 2 en 3 jaar die in Westland verblijven mogen max. 8 uur per week naar de gesubsidieerde peuteropvang. Zij komen in aanmerking voor gemeentelijke peutertoeslag De Oekraïense kinderen van 2 en 3 jaar voldoen aan criteria om automatisch in aanmerking te komen voor een indicatie voor voorschoolse educatie.

Aanmelden peutergroepen (2 – 4 jaar)

Coördinatiepunt voor aanvraag gaat via Okidoki
E-mail: planning@okidoki-kdv.nl
Telefoon 0174-441510
Adres: Langestraat 132 te ‘s-Gravenzande

Initiatieven en acties

Acties of initiatieven om de Oekraïense vluchtelingen te helpen kunt u melden bij de gemeente via info@gemeentewestland.nl.

U kunt voor het aanbieden van hulp ook kijken op de website van Vluchtelingenwerk.

Geld doneren kan via Giro 555. Uw donatie wordt gebruikt voor medische zorg, eten, onderdak en geestelijke en maatschappelijke hulp. Het Rode Kruis is een van de hulporganisaties achter Giro555.

U kunt ook geld doneren aan de UNHCR. Dat is de internationale vluchtelingenorganisatie die nu in Oekraïne en in de buurlanden helpt door daar noodhulp te bieden.

Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een biometrisch paspoort beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar.
Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Dieren zijn niet welkom in de meeste opvanglocaties. U kunt hulp bieden voor dieren uit Oekraïne. U kunt hierbij denken aan diervoer, mandjes, vaccinaties of het opnemen van vluchtelingen mét dieren in uw huis. Het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne helpt dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Bel met 088 – 811 3333 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of mail info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Of kijk op de website hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Vluchtelingen en werk

Als u betaald werk gaat doen, dan stopt het leefgeld. Wel blijft uw recht op onderdak gelden. Belangrijk is dat u het direct meldt bij de gemeente als u betaald werk gaat doen. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen. Lees meer over Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Doorgeven werk

Verblijft u op een gemeentelijke opvanglocatie? Vraag bij de locatiecoördinatoren naar de formulieren die u moet invullen als u werk heeft. Deze formulieren zijn ook te halen bij het gemeentehuis aan Verdilaan 7 in Naaldwijk.

 

U kunt nog niet als zelfstandige aan het werk (zzp’er).

U mag vrijwilligerswerk doen als u onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt. U heeft geen werkvergunning nodig. De organisatie waar u werkt moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. Voor vrijwilligerswerk gelden andere regels. Lees de regels op de

U mag ook stage lopen. Als u stage loopt en het minimumloon betaald krijgt, dan sluit u een basiszorgverzekering af.

Ja, u mag werken in Nederland. Voor Oekraïense vluchtelingen gelden andere regels voor het werken in Nederland dan voor EU-arbeidsmigranten of voor andere vluchtelingen. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken zonder werkvergunning. Dit betekent dat uw werkgever geen werkvergunning meer hoeft aan te vragen om u in dienst te mogen nemen. Dit geldt voor vluchtelingen die volgens de wet in Nederland verblijven volgens de  Richtlijn Tijdelijke Bescherming (vanaf 1 april 2022). De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

Ja, als u werkt in Nederland dan moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Met een zorgverzekering krijgt u hulp als u zorg nodig heeft. Denk aan een bezoek van de huisarts of als u medicijnen nodig heeft. Een zorgverzekering kunt u zelf regelen of via uw werkgever. U betaalt voor de verzekering iedere maand een bedrag (premie).

Kijk bij belastingdienst.nl of u een bijdrage kunt krijgen om de premie te kunnen betalen (zorgtoeslag). De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomsten.

Werkt u niet? Dan geldt de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). Dit is een basiszorgverzekering.

Als je werkt in Nederland, dan heb je onder meer recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.
In Nederland hebben we de Arbeidsinspectie. Zij controleren of bedrijven zich aan de regels houden die gelden voor werknemers. Krijgt u te weinig betaald of moet u gevaarlijk werk doen? Dan kunt u bellen met de Arbeidsinspectie. Het telefoonnummer is 0800 – 51 51 (gratis).

 

 • BSN-nummer: Als u werkt, dan betaalt u ook belasting. Hoeveel hangt af van uw inkomsten. Om in Nederland niet in het allerhoogste belastingtarief te vallen, heeft u een Burgerservicenummer nodig (BSN-nummer). Die krijgt u na registratie bij de gemeente waar u (tijdelijk) verblijft.
 • Document Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): U heeft  een document nodig waaruit uw verblijfsstatus blijkt. Die vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). U wordt door de IND gevraagd een aantal bewijsstukken aan te leveren. Wordt uw vluchtelingenstatus bevestigd, dan ontvangt u een sticker voor in uw reisdocument.
 • Een Nederlands bankrekeningnummer: deze kunt u regelen bij diverse banken. Op dit bankrekeningnummer wordt uw salaris gestort.

In Westland is er veel werk te vinden in de kassen, verpakkingsbedrijven of logistiek. Zoek eens via google naar uitzendbureaus in Westland. Ook in de zorg en horeca wordt personeel gezocht. Heb je een hogere opleiding en spreek je goed Engels? Dan kun je kijken voor werk in de zorg, het onderwijs of ICT. Kijk eens op websites als Randstad.nl, Yacht.nl, Intermediair.nl en Indeed.nl.

Patijnenburg (Ambachtstraat 10, Naaldwijk) is elke maandag open van 10:00 uur tot 12:00 uur om vragen over het vinden van een baan in gemeente Westland te beantwoorden. Ook als je andere vragen hebt over werk, kun je hier terecht.

Vluchtelingen en werk (voor werkgevers)

Niet alle personen met de Oekraïense nationaliteit zijn vluchteling en vallen onder de regeling (Richtlijn Tijdelijke bescherming). Zij die niet onder deze regeling vallen mogen  niet in Nederland  een jaar werken en verblijven. Informeer hierover  goed bij uw branche- organisatie.

U kunt een vluchteling alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor een werkvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming.

 

Als u een Oekraïense vluchteling aanneemt, meldt u dat zo snel mogelijk bij het UWV. U doet uw melding via  het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne(externe link).  Doet u dit niet, dan krijgt  u een boete krijgen.

Vanaf 1 april 2022 moet u minimaal 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag voor een werkvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, geldt als een melding.

 • Als u geen melding doet, kunt u een boete krijgen.
 • Het UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert deze.. De gegevens zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de arbeidswetten houden.

Overige vragen

Lees meer over de steun die Oekraïners ontvangen op de website van de Rijksoverheid.

De gratis app SayHi kan u hierbij helpen. U kunt met deze app uw boodschap in het Nederlands inspreken, de app vertaalt deze in het Oekraïens.

Het reisadvies voor Oekraïne is rood. Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet? Probeer dan een veilige plaats te zoeken.

Er is geen ambassade of consulaire dienstverlening meer in Oekraïne. De Nederlandse overheid evacueert geen burgers uit Oekraïne. U kunt dag en nacht contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Op Nederland Wereldwijd staan veel gestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland.

Op dit moment kunt u door de Europese sancties niet vliegen van Rusland naar Nederland. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken. U kunt dag en nacht contact opnemen met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.

Naast de opvang van vluchtelingen kunt u op meer manieren in aanraking komen met het conflict. Door het conflict is de energieprijs sterk gestegen. Lees meer over de gevolgen van de oorlog op websites van de Rijksoverheid NCTV (National Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en op Crisis.nl.

De gemeente Westland informeert de raad, pers en inwoners via de nieuwsbrief en op de website over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Wel vragen we journalisten terughoudendheid te zijn bij het bezoeken van de opvanglocaties, de privacy van deze mensen te respecteren en de opvanglocaties niet ongevraagd te bezoeken. Mocht u toch een opvanglocatie voor een persvraag of nieuws item willen bezoeken, dan kunt u dit verzoek voorleggen aan de afdeling communicatie van de gemeente Westland via Teamcommunicatie@GemeenteWestland.nl. Zodoende kunnen we de mensen en de direct betrokkenen aldaar vooraf informeren. Voor persverzoeken kunt u contact opnemen met Ruben van Twillert of Juliette Oolders.