Leefgeldregeling

Als Oekraïense vluchteling heeft u misschien recht op leefgeld. Dit is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse dingen zoals eten, kleding en onderdak kunt betalen.

Aan deze regels moet u voldoen om leefgeld te ontvangen:

 • U bent een vluchteling uit Oekraïne.
 • U woont in de gemeente Westland in een opvanglocatie of bij mensen thuis.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U heeft een legitimatiebewijs.
 • U heeft een Burgerservicenummer (BSN).
 • Uw gezinsrelatie is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U of uw gezinslid heeft geen inkomsten uit werk.

Gezinsrelaties

Als u een partner en/of minderjarige kinderen heeft die ook in Nederland wonen, moet u deze gezinsrelaties laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), bij de afdeling Burgerzaken. Als deze gezinsrelaties zijn geregistreerd, kunt u leefgeld ontvangen.

Voor het doorgeven van de gezinsrelatie, maakt u een afspraak met de afdeling Burgerzaken. Dit doet u via telefoonnummer 14 0174.

De afdeling Burgerzaken heeft uw huwelijksakte nodig en de geboorteakte van uw kinderen. Als u dit niet heeft, kunt u ook een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Burgerzaken waarin u, samen met uw gezinsleden, onder ede verklaart hoe de familierelaties zijn.

Inkomen

Als u of één van uw gezinsleden inkomsten heeft, heeft u geen recht op leefgeld.

Alleen als het gezinsinkomen minder is dan het leefgeld voor het gezin, kunt u aanvullend leefgeld aanvragen. Kijk voor de bedragen hieronder bij Bedragen leefgeld.

Bedragen leefgeld

Per 1 oktober 2023 zijn de bedragen:

Betaling per vluchteling per maand   Geld voor eten Geld voor kleding en andere benodigdheden Extra bij een verblijf in de particuliere opvang
1 of 2 personen Meerderjarige of alleenstaande minderjarige € 242,48 € 60,71 € 80,91
  Minderjarigen € 200,65 € 60,71 € 80,91
3 personen Volwassenen € 193,98 € 60,71 € 80,91
  Minderjarigen € 160,64 € 60,71 € 80,91
4 of meer personen Volwassenen € 169,74 € 60,71 € 80,91
Minderjarigen € 140,34 € 60,71 € 80,91

De bedragen zijn per persoon per maand.

Voorbeeld: een echtpaar met 2 minderjarige kinderen ontvangen:
2 volwassen ontvangen 2x € 169,74 + 60,71= € 460,90
2 kinderen ontvangen 2x € 140,34 + 60,71= € 382,10
Totaal hebben zij recht op € 843,00.

Als zij in een particuliere opvang verblijven, hebben zij ook nog recht op 4x € 80,91.

Als u of een gezinslid inkomsten heeft, maar het inkomen is minder dan waar u volgens dit schema recht op heeft, kunt u aanvullend leefgeld aanvragen. Lever bij de aanvraag uw arbeidsovereenkomst en loonstroken in. Daarna levert u maandelijks uw loonstrook in.

Aanvragen van de leefgeldregeling

Voldoet u aan de regels voor de leefgeldregeling, dan kunt u deze aanvragen.

Het aanvragen kan online, daarvoor heeft u een e-mailadres nodig. Heeft u geen e-mailadres? Dan vraagt u de leefgeldregeling aan via een papieren aanvraagformulier (pdf, 271 kB). U kunt dit formulier invullen op het gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk of bij Vitis Welzijn, Ambachtstraat 10 in Naaldwijk. Verblijft u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kunt u dit formulier opvragen en invullen bij de coördinatoren van de locatie.

Het formulier moet in het Nederlands of Engels worden ingevuld. Niet in het Oekraïens.

U vult het aanvraagformulier in voor alle gezinsleden.

De volgende gegevens stuurt u met het aanvraagformulier mee:

 • Legitimatiebewijs van iedere persoon op het aanvraagformulier
 • Kopie bankpas van de rekening waarop u het leefgeld wilt ontvangen
 • Arbeidsovereenkomst (indien van toepassing)
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden (indien van toepassing)

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van leefgeld of een bankrekeningnummer? U kunt hiervoor elke maandag tot en met vrijdag terecht bij Patijnenburg aan de Ambachtstraat 10 in Naaldwijk. Hier zijn van 9:00 tot 12:00 uur mensen beschikbaar om u te helpen.

Online aanvragen

Doorgeven wijziging

Gaat u werken of ergens anders wonen (binnen of buiten de gemeente), dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bij de brief waarin uw leefgeld wordt toegekend ontvangt u een wijzigingsformulier. Er liggen ook wijzigingsformulieren op de opvanglocaties en op het gemeentehuis aan de Verdilaan 7 in Naaldwijk.

Wijziging doorgeven opent in nieuw tabblad

Maandelijkse wijzigingsformulier

Woont u bij particulieren, dan vult u iedere maand een wijzigingsformulier in om het leefgeld te ontvangen. Wanneer er geen wijzigingen zijn, kunt u op het wijzigingsformulier overal “nee” aanvinken.

Het ingevulde formulier levert u in. Dat kan op twee manieren:

Per post:

Gemeente Westland
T.a.v. Poortwachter
Antwoordnummer 25
2670VB Naaldwijk

Of op het gemeentehuis aan de Verdilaan 7 in Naaldwijk.

U levert deze wijzigingsformulieren op zijn laatst in op de volgende data:

 • 15.01.2024 t/m 19.01.2024
 • 12.02.2024 t/m 16.02.2024
 • 11.03.2024 t/m 15.03.2024
 • 15.04.2024 t/m 19.04.2024
 • 13.05.2024 t/m 17.05.2024
 • 17.06.2024 t/m 21.06.2024
 • 15.07.2024 t/m 19.07.2024
 • 12.08.2024 t/m 16.08.2024
 • 16.09.2024 t/m 20.09.2024
 • 14.10.2024 t/m 18.10.2024
 • 11.11.2024 t/m 15.11.2024
 • 16.12.2024 t/m 20.12.2024

Als de gemeente geen wijzigingsformulier ontvangt kan er geen leefgeld worden uitbetaald.

Woont u in een gemeentelijke opvang, dan levert u dit formulier alleen in wanneer er wijzigingen zijn.

Leefgeld en Werk

Wanneer u gaat werken dan heeft u geen recht meer op leefgeld. Overleg met uw werkgever wat u gaat verdienen. Aan de gemeente geeft u zo snel mogelijk door dat u werk heeft gevonden, dit doet u via het wijzigingsformulier. U voorkomt op deze manier dat u door uw inkomen geld terug moet betalen aan de gemeente.

Het openen van een Nederlandse bankrekening

Lees hier hoe u een Nederlandse bankrekening opent en welke regels de Nederlandse banken hebben voor het openen van een rekening. Deze voorwaarden zijn ook in het Engels en Oekraïens te lezen.

Krijgt mijn gastgezin een vergoeding voor mijn opvang?

Nee, uw gastgezin krijgt geen vergoeding van de overheid. U mag zelf kiezen of u het leefgeld gebruikt om te helpen met de kosten van uw gastgezin. Wij adviseren u om hier afspraken over te maken met uw gastgezin.

Kinderbijslag

Als u en/of uw partner werkt en u heeft de zorg voor een kind dat jonger is dan 18 jaar, dan heeft u misschien recht op kinderbijslag. De kinderbijslag kunt u aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage die boven op de kinderbijslag komt. Voor het kindgebonden budget mag het inkomen van u en/of uw partner niet te hoog zijn en moet u voldoen aan enkele eisen. Wilt u weten of u recht hebt op het kindgebonden budget? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Aanvragen kan via de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Bent u aan het werk en heeft u één of meerdere kinderen die nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan, dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag ontvangen voor de opvang van uw kind(eren). De toeslag wordt via de Belastingdienst gegeven als u aan de gestelde regels voldoet.

Kijk op de website van de Belastingdienst.

Beëindiging werk

Als werkende vluchteling heeft u dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Als u werkt of heeft gewerkt heeft u ook recht op sommige uitkeringen als u voldoet aan de regels. Bijvoorbeeld: u heeft 6 maanden inkomsten uit arbeid ontvangen en uw contract wordt niet verlengd of u kunt geen ander werk vinden, dan heeft u mogelijk recht op een werkeloosheidsuitkering. Als u en/of uw partner recht heeft op een werkeloosheidsuitkering is er geen recht op leefgeld.

Kijk voor meer informatie hier.