Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven kunnen medische zorg krijgen als zij dat nodig hebben. Bij levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Zorg nodig tijdens verblijf in gemeentelijke opvanglocatie

U verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie en u heeft medische zorg nodig. U neemt dan contact op met de locatiecoördinator. Hij of zij helpt u verder naar de juiste zorg.

Zorg nodig tijdens verblijf particuliere opvang

U verblijft bij een gastgezin, dan kunt u het beste gebruik maken van de zorgverleners van de mensen bij wie u tijdelijk woont. U kunt bijvoorbeeld hun huisarts om hulp vragen. De zorgverlener kan de kosten voor de behandeling declareren via het CAK. Het CAK vergoedt de kosten die normaal via de basisverzekering vergoed worden. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie leest u op de website van het CAK

Waar vind ik meer informatie over zorg in Nederland?

De huisarts verleent in Nederland de reguliere zorg. Als dat nodig is, verwijst de huisarts u door naar een andere zorginstelling.

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden vergoedt medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als vluchteling hoeft u dus niks bij te dragen.

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vluchtelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK.

De Zorgverzekeringslijn geeft gratis advies en praktische tips over zorg. Ook als u niet verzekerd bent. Het telefoonnummer is 0800 – 6464644. Of vanuit het buitenland (+31)88 9006960.

De website van de Zorgverzekeringslijn https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/#43

Moet ik zelf een zorgverzekering afsluiten?

Als vluchteling uit Oekraïne hoeft u alleen een zorgverzekering af te sluiten als u:

  • aan het werk gaat in Nederland
  • succesvol asiel aanvraagt

Meer informatie leest u op de website van de Zorgverzekeringslijn

Overige belangrijke websites over gezondheidszorg

https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/health-care

https://www.ggdhaaglanden.nl/vluchtelingen-uit-de-oekraine/