Oekraïense kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar kunnen aangemeld worden voor een plek in het onderwijs. Dit geldt zowel voor Oekraïense kinderen die wonen in de Westlandse gemeentelijke opvanglocaties als de kinderen die opvang hebben bij particulieren in Westland. Momenteel wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de klassen.

Hoe is het onderwijs in Nederland geregeld?

Mijn kind gaat naar het basisonderwijs (4 – 12 jaar)

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen in de gemeente Westland naar school. Schakelklas Westland is een school voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. In de schakelklas leren kinderen vooral de Nederlandse taal. Meestal zijn zij in een jaar tijd zo ver dat ze naar een basisschool in hun eigen buurt kunnen.

De coördinatie loopt via schakelklas Westland:

Adres: Hazelaarstraat 46, 2681 TD Monster
Telefoonnummer: 0174 820 408
E-mailadres: hvankoeveringe@schakelklaswestland.pcpow.nl

Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs (12 – 18 jaar)

Kinderen vanaf 12 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs.

De coördinatie hiervoor loopt via het coördinatiepunt ISW

Adres: Professor Holwerdalaan 52, 2672 LD Naaldwijk
Telefoonnummer: 0174 62 1855
E-mailadres: adir@isw.info

Mijn kind is een peuter (2 – 4 jaar)

Oekraïense peuters van 2 en 3 jaar die in Westland verblijven mogen max. 8 uur per week naar de gesubsidieerde peuteropvang. Zij komen in aanmerking voor gemeentelijke peutertoeslag. Oekraïense kinderen van 2 en 3 jaar komen in aanmerking voor voorschoolse educatie. De peuteropvang start vanaf 9 mei.

Het coördinatiepunt om uw peuter aan te melden is Okidoki

E-mail: planning@okidoki-kdv.nl
Telefoon 0174 44 150
Adres: Langestraat 132 te ‘s-Gravenzande

Hoe meld ik mijn kind aan?

Welke gegevens zijn nodig voor het aanmelden van uw kind:

  • Naam kind(eren) (voor- en achternaam)
  • Leeftijd(en)
  • Verblijflocatie
  • Telefoonnummer (liefst eigen nummer of anders van 1e contactpersoon)
  • E-mailadres (liefst eigen e-mail of anders van 1e contactpersoon)

Peuters (2 – 4 jaar) meldt u hier aan

Okidoki
E-mail: planning@okidoki-kdv.nl
Telefoon 0174 44 150
Adres: Langestraat 132 te ‘s-Gravenzande

Kinderen voor het basisonderwijs (4 – 12 jaar) meldt u hier aan

Coördinatiepunt Schakelklas
Adres: Hazelaarstraat 46, 2681 TD Monster
Telefoonnummer: 0174 820 408
E-mailadres: hvankoeveringe@schakelklaswestland.pcpow.nl

Jongeren voor het voortgezet onderwijs (12 – 18 jaar) meldt u hier aan

Coördinatiepunt ISW
Adres: Professor Holwerdalaan 52, 2672 LD Naaldwijk
Telefoonnummer: 0174 62 1855
E-mailadres: adir@isw.info

Meer informatie over het onderwijs in Nederland

Meer informatie vindt u hier.

Waar kan ik terecht om de Nederlandse taal te leren?

In verschillende bibliotheken in Westland geeft het Taalhuis Westland taalles.

Het Taalhuis Westland biedt ondersteuning aan volwassenen bij het aanleren of verbeteren van taal- en digitale vaardigheden, zoals lezen, schrijven, begrijpen van de Nederlandse taal en de weg te vinden in de digitale wereld.