Op deze webpagina vindt u een overzicht van initiatieven en acties die er zijn in Westland.

De gemeente houdt nauw contact met de organisaties die initiatieven en acties hebben opgezet. Zo kunnen we met elkaar de benodigde zorg, hulp, spullen en ondersteuning op de juiste locatie aan de Oekraïense vluchtelingen bieden.

Dit overzicht geeft meer duidelijkheid waar u terecht kunt. U kunt zelf direct met deze organisaties contact opnemen. Staat uw initiatief of actie nog niet op deze website?

Westlandvoorelkaar.nl

Kijk op de webpagina van Westlandvoorelkaar.nl. Hulpvragen en hulpaanbod kunnen geplaatst worden in de categorie ‘Oekraïnehulp’.

Naar de website

Westland voor Oekraïne

Een Westlands initiatief met hulp-maatwerk voor mensen uit Oekraïne.

Naar de website

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Nederland: https://www.refugeehelp.com/get-help   VluchtelingenWerk Westland: email: admin-westland@vluchtelingenwerk.nl telefoon: (0174) 44 21 20

Hulp via de kerk

Wilt u via de kerk hulp bieden? Neem contact op met Peet ’t Hart, Peet@kwekerij-thart.nl

Mail Peet 't Hart

Hulp aan de dieren uit Oekraïne

Dieren zijn niet welkom in de meeste opvanglocaties. U kunt hulp bieden voor dieren uit Oekraïne. Denk aan opvang van dieren, diervoer, mandjes, vaccinaties of het opnemen van vluchtelingen mét dieren in uw huis.

Naar de website

Maasdijk voor Oekraïne

Wim Smit: wimsmit@kabelfoon.nl, telefoon 06 1689 2684 Bert Boshoven: boshoster@gmail.com, telefoon 06 3924 1066

Bent of kent u een tolk?

Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. U kunt dat melden bij de gemeente door een mail te sturen naar Oekraine@gemeentewestland.nl.

Stuur een e-mail

Wilt u graag vrijwilligerswerk verrichten?

Vitis Welzijn coördineert hulp en vrijwilligerswerk in Westland.

Naar de website

Inzamelpunten

Er is een (tijdelijke) inzamelstop. Op dit moment zijn er zoveel hulpgoederen ingezameld dat er geen ruimte meer is om deze op te slaan.