De gemeente krijgt allerlei vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze pagina worden de meest gestelde vragen beantwoord.

De gemeente Westland biedt vluchtelingen uit Oekraïne eerste opvang en onderdak. Op deze pagina houdt de gemeente u op de hoogte van de situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne. En wat dit voor Westlanders betekent.

Ontvangst en noodopvang

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten zijn opvanglocaties geopend die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.

In gemeente Westland zijn afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingen die geen onderdak hebben, worden tijdelijk opgevangen in door de gemeente aangewezen opvanglocaties.

Vanaf augustus 2022 zijn dat:

  • Arckelweg Poeldijk (langdurende opvang)
  • Burgemeester Crezeelaan (langdurende opvang)
  • Fletcher (tijdelijke opvang)
  • HomeFlex (langdurende opvang)

De gemeente zoekt naar nog meer geschikte opvanglocaties en doet dit in afstemming met de veiligheidsregio Haaglanden. Er lopen met diverse partijen van mogelijke locaties al gesprekken. Wanneer er opvanglocaties bijkomen wordt dit openbaar gecommuniceerd.

De regering heeft met de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet momenteel zorgen voor 2.000 opvangplekken. Ook de Veiligheidsregio Haaglanden waar de gemeente Westland onder valt neemt 2.000 vluchtelingen op. In elke nieuwsbrief vindt u het juiste aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Westland op dat moment.

Op de website van UNHCR (de internationale vluchtelingenorganisatie) staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Oekraïners vluchten voor het oorlogsgeweld in hun land. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren. Wij weten nog niet hoelang dat zal duren.

Overige vragen

De gratis app SayHi kan u hierbij helpen. U kunt met deze app uw boodschap in het Nederlands inspreken, de app vertaalt deze in het Oekraïens.

Het reisadvies voor Oekraïne is rood. Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet? Probeer dan een veilige plaats te zoeken.

Er is geen ambassade of consulaire dienstverlening meer in Oekraïne. De Nederlandse overheid evacueert geen burgers uit Oekraïne. U kunt dag en nacht contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Op Nederland Wereldwijd staan veel gestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland.

Op dit moment kunt u door de Europese sancties niet vliegen van Rusland naar Nederland. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken. U kunt dag en nacht contact opnemen met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.

Lees meer over de steun die Oekraïners ontvangen op de website van de Rijksoverheid.